Организация на движението за заснемане на рекламен клип „Пейпал“


Забранява се престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на снимачния екип и  извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

► От 18.00 на 28.04.2022 г. до 10.30 часа на 29.04.2022 г. на ул. „Кадин връх“ № 1-12 – 6 (шест) паркоместа.

► От 18.00 на 28.04.2022 г. до 10.30 часа на 29.04.2022 г. на ул. „Георги Пеячевич“ № 1-7 – 6 (шест) паркоместа.