Организация на движението за заснемане на рекламен клип на „Lego“

От 08:00 до 22:00 часа на 12.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- На ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Леге“;

- На ул. „Цар Калоян“ между ул. „Съборна“ и ул. „Позитано“ – 10 (десет) паркоместа;

- На паркинга на пл. „Кн. Александър I“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 09:00 до 22:00 часа на 12.06.2022 г. се разрешава паркирането на колите на снимачния екип на ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и пл. „Св. Неделя“ от страната на хотел "Балкан".

От 09:00 до 22:00 часа на 12.06.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Леге“.

От 15:00 до 19:00 часа на 12.06.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства на интервали по 3 (три) минути, по 3 (три) пъти на час на кръстовището на ул. „Леге“ и ул. „Съборна“.