Организация на движението за заснемане на рекламен клип „Каменица“

Забранява се престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на снимачния екип и  извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 18.30 на 20.03.2022 г. до 18.30 часа на 21.03.2022 г. на ул. „6-ти септември“ в участъка между ул. „Ген. Й. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“ – 9 (девет) паркоместа.

- От 18.30 на 20.03.2022 г. до 18.30 часа на 21.03.2022 г. на бул. „Янко Сакъзов“ № 15-19 – 9 (девет) паркоместа.