Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 17:00 часа на 30.10.2022 г. до 14:00 часа на 31.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

- на ул. „Георги Пеячевич“ между бул. „Мадрид“ и ул. „Юндола“ – 7 (седем) паркоместа;

- на ул. „Юндола“ между ул. „Георги Пеячевич“ и ул. „Добромирка“ – 3 (три) паркоместа.