Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 08:30 часа до 19:30 часа на 28.09.2022 г. на  бул. „Джеймс Баучер” в участъка между ул. „Света гора“ и ул. „Милин камък“ – 4 (четири) броя паркоместа;
  • От 08:30 часа до 19:30 часа на 29.09.2022 г. на бул. „Джеймс Баучер“ в участъка между ул. „Йоан Екзарх“ и ул. „Милин камък“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа.