Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането, с изключение на колите на снимачния екип и извън местата на в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
  • от 06:00 часа до 18.00 часа на 06.09.2022 г. на  ул. „Росен” в участъка между бул. „Ботко войвода“ и ул. „Булаир“ – 8 (осем) броя  паркоместа;
  • от 06.00 часа до 18.00 часа на 06.09.2022 г. на ул. „Ботко войвода“ в участъка между ул. „Деян Гьоргов“ и ул. „Манол Тодоров‘ – 7 (седем) броя паркоместа;
  • от 06.00 часа до 18.00 часа на 07.09.2022 г. и 08.09.2022 г. на бул. „Витоша“ в участъка между ул.„България“ и бул. „Пенчо Славейков“ – 9 (девет) броя паркоместа;
  • от 06.00 часа до 18.00 часа на 07.09.2022 г. и 08.09.2022 г. на ул. „Даскал Никита“ в участъка между ул. „590-та“ и ул. „Гео Милев“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
  • от 06.00 часа до 18.00 часа на 07.09.2022 г. и 08.09.2022 г. на ул. „Йоан Екзарх“ в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. ‚Св. Теодосий Търновски“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
  • от 07.00 часа до 19.00 часа на 08.09.2022 г. на бул. „Петко Ю. Тодоров“  в участъка между ул. „Нишава“ и бул. „Гоце Делчев“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
  •  от 07.00 часа до 19.00 часа на 08.09.2022 г. на алеята между централния вход на Западен парк на бул. „Сливница“ и ул. „Богданци“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа.
  • от 06.00 часа до 18.00 часа на 07.09.2022г. и 08.09.2022г. на ул. „Любородие“ № 2 в участъка между бул. „Ломско шосе” и ул. “Атанас Лозанчев” – 10 (десет) броя паркоместа;
  • от 06.00 часа до 18.00 часа на 07.09.2022 г. и 08.09.2022 г. на ул.  „Атанас Лозанчев“ в участъка между ул. „Любородие“ и ул. „Илинденско въстание“ –5 (пет) броя паркоместа.