Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 05:00 часа до 20:00 часа на 24.08.2022 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на колите на снимачния екип и извън местата на в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Цар Шишман“ в участъка между ул. „Ген. Гурко" и ул. „Иван Вазов“ – 10 (десет) броя паркоместа.