Организация на движението за заснемане на рекламен клип


Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 07:00 часа до 19:00 часа на 26.07.2022 г. на  ул.  „Черковна” в участъка между ул. „Франсис Де Пресансе“ и ул. „Русалка“ – 7 (седем) броя  паркоместа;
  • От 07:00 часа до 19:00 часа на 26.07.2022 г. на ул. „Франсис де Пресансе“ в участъка между ул. „Черковна“ и ул. „Васил Друмев‘ – 13 (тринадесет) броя паркоместа;
  • От 07:00 часа до 19:00 часа на 26.07.2022 г. на ул. „Русалка“ в участъка между ул. „Черковна“ и ул. „Васил Друмев“ – 10 (десет) броя паркоместа.