Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 11.06.2022 г.


От 06:00 до 20:00 часа на 11.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Софийски герой“ между ул. „Григор Начевич“ и ул. „Найден Геров“ – 10 (десет) паркоместа.