Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на  колите на снимачния екип и извън места в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 16:00 часа до 20:00 часа на 08.04.2022 г. на пл. „Желю Желев“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

От 06:00 часа до 19:00 часа на 09.04.2022 г. на пл. „Желю Желев“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

От 06:00 часа до 19:00 часа на 09.04.2022 г. на ул. „Георги Бенковски“ в участъка между ул. „Славянска“ и ул. „Иван Вазов“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

От 06:00 часа до 19:00 часа на 09.04.2022 г. на ул. „Иван Вазов“ в участъка между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

От 06:00 часа до 19:00 часа на 09.04.2022 г. на западното локално пътно платно на бул. „Кн. Мария-Луиза“ в участъка между ул. „Козлодуй“ и пл. "Лъвов мост“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

От 07:00 часа до 20:00 часа на 07.04.2022 г. на ул. „Д-р Христо Стамболски“ в участъка между бул. „Витоша“ и ул. „Баба Неделя“ – 7 (седем) броя паркоместа;

От 07:00 часа до 20:00 часа на 07.04.2022 г. ул. „Баба Неделя“ в участъка между ул. „Д-р Христо Стамболски“ и ул. „Доспат“ – 7 (седем) броя паркоместа.