Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 19:00 часа на 25.03.2022 г. до 13:00 часа на 26.03.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Славянска“ и ул. „Иван Вазов“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

От 09:00 до 11:00 часа на 26.03.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 45 (четиридесет и пет) секунди за заснемане на кадър (максимум 10 пъти), както следва: по ул. „Михаил Тенев“ между бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Михаил Тенев“ № 10.