Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 08:30 до 15:00 часа на 27.03.2022 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на пл. „Кн. Александър I“ – 12 (дванадесет) паркоместа.