Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 07:00 до 19:00 часа на 15 и 16.02.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, пред бл. 8, откъм ул. „Битоля“, ж.к. „Бели брези“ – 15 паркоместа.