Организация на движението на 02. и 03.02.2022 г. за заснемане на рекламен клип

От 07:00 до 16:00 часа на 02. и 03.02.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Васил Стефанов“ между бул. „България“ и ул. „Костенски водопад“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 09:30 до 15:00 часа на 02. и 03.02.2022 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства за максимум от 2 (две) минути за заснемане на кадър (до 6 пъти на ден) по ул. „Васил Стефанов“ между бул. „България“ и ул. „Костенски водопад“.