Организация на движението за заснемане на обучителни видеоклипове

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 16:30 часа до 18:00 часа на 24.10.2022 г. на ул. „Шипка“ преди кръстовището с ул. „Сан Стефано“ – 6 (шест) броя паркоместа;

- От 17:00 часа до 20:00 часа на 24.10.2022 г. на ул. „Кракра“ преди кръстовището с бул. „Цар Освободител“ – 6 (шест) броя паркоместа;

- От 07:00 часа до 11:00 часа на 25.10.2022 г. на ул. „Асен Златаров“ в участъка между ул. „Шипка“ и ул. „Герлово“ – 6 (шест) броя паркоместа;

- От 11:00 часа до 14:30 часа на 25.10.2022 г. на ул. „Сан Стефано“ в участъка между ул. „Шипка“ и ул. „Оборище“ – 6 (шест) броя паркоместа;

- От 13:00 часа до 15:00 часа на 26.10.2022 г. на ул. „Марин Дринов“ в участъка между ул. "Асен Златаров“ и ул. „Васил Априлов“.