Организация на движението за заснемане на музикален клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 20:00 ч. на 23.05.2022 г. до 14:00 часа на 24.05.2022 г. на ул. „Ген. Й. Гурко“ между ул. „Кузман Шапкарев“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 7 (седем) паркоместа.

- От 06:00 ч. до 14:30 часа на 24.05.2022 г. на ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Й. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“– 8 (осем) паркоместа.

- От 18:30 ч. на 24.05.2022 г. до 17:30 часа на 25.05.2022 г. на ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Й. Гурко“– 8 (осем) паркоместа.