Организация на движението за заснемане на клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 16:00 часа до 19:00 часа на 09.10.2022 г. на северозападната дъга на пл. „Св. Ал. Невски“ в участъка между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

От 17:00 часа до 19:00 часа на 09.10.2022 г. в крайна дясна лента на южното пътно платно на ул. “Оборище“ в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „11-ти август“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа.

От 06:00 часа до 20:00 часа на 09.10.2022 г. на ул. „Кракра“ в участъка между ул. „Шейново“ и ул. „Шипка“ – 10 (десет) броя паркоместа;

От 06:00 часа до 12:00 часа на 11.10.2022 г. на пл. „Предгаров“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

От 10:00 часа до 15 часа на 11.10.2022 г. на улицата между бл. 69 и спортна площадка в ж.к. „Младост 1“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

От 17:00 часа до 19:00 часа на 09.10.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Оборище“ в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Св. Ал. Невски“ за максимум 2 (две) минути на час за заснемане на кадър, по три пъти на час (максимум 6 пъти за периода).