Организация на движението за заснемане на клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 06:30 до 14:30 часа на 16.02.2022 г. на ул. „Уилям Гладстон“ № 66 – 68;

- от 06:30 до 14:30 часа на 16.02.2022 г. на ул. „Дякон Игнатий“ № 19 – 21;

- от 18:00 на 20.02.2022 г. до 06:00 часа на 21.02.2022 г. в югоизточния край на ул. „Христо Иванов – Големия“.