Организация на движението за заснемане на кинопроект „Черен Лотос“


От 19:00 часа до 23:00 часа на 21.07.2022 г. и от 08:00 часа до 19:00 часа на 22.07.2022 г. и 23.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на югоизточната страна на паркинга пл. „Народно събрание“ (от страната на хотел „Интер Континентал София“) – 20 (двадесет) броя паркоместа.