Назад

Организация на движението за заснемане на кадри от телевизионната продукция „Абсентия”

От 08.30 до 19.30 часа на 31.10.2018 г. и 01.11.2018 г. се забранява престоят и паркирането, съответно:

- на бул. „Христо Смирненски” между ул. „Цанко Церковски” и ул. „Университетска”;

- на ул. „Арх. Йордан Миланов” между ул. „Цанко Церковски” и ул. „Вишнева”;

- на ул. „Елин Пелин”, в частта до пл. „Журналист”.

От 08.30 до 19.30 часа на 30.10.2018 г. и 31.10.2018 г.:

- на бул. „Христо Смирненски” между ул. „Цанко Церковски” и ул. „Университетска”;

- на ул. „Арх. Йордан Миланов” между ул. „Цанко Церковски” и ул. „Вишнева”;

- на ул. „Елин Пелин”, в частта до пл. „Журналист”.