Организация на движението за заснемане на филмова продукция „Кросинг“

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 19:00 чaса.  на 30.04.2022 г. до 00:00 часа на 01.05.2022 г. на ул. „Париж“ в участъка между ул. „Московска“ и бул. „Княз Александър Дондуков“ – 20 (двадесет) броя паркоместа.

От 08:00  чaса  до 20:30 часа на 02.05.2022 г. на ул. „Париж“ в участъка между ул. „Московска“ и бул. „Княз Александър Дондуков“ – 20 (двадесет) броя паркомест. От 19:00 часа на 30.04.2022 г. до 00:00 часа на 01.05.2022 г. на североизточната дъга  на пл. „Александър Невски“ в участъка между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“ – 70 (седемдесет) броя паркоместа.

От 08:00 часа на 20:30 часа на 02.05.202 г.  на североизточната дъга на пл. „Александър Невски“ в участъка между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“ – 70 (седемдесет) броя паркоместа.

От 19:00 часа на 01.05.2022 г. до 19:00 часа на 02.05.2022 г. на пл. „Николай Гяуров“ – 30 (тридесет) броя паркоместа.

От 08:00 часа до 20:30 часа на 02.05.2022 г. на ул. „Св. Климент Охридски“ в участъка между ул. „Шипка“ и локалното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ – 20 (двадесет) броя паркоместа.

От 20:00 часа на 02.05.2022 г. до 20:00 часа на 03.05.2022 г. на бул. „Петко Каравелов“ в участъка между ул. „Бяла черква“ и ул. „Янко Забунов“ – 50 (петдесет) броя паркоместа.

От 20:00 часа на 02.05.2022 г. до 20:00 часа на 03.05.2022 г. на бул. „Арсеналски“ в участъка между ул. „Богатица“ и ул. „Борис Пожаров“ – 20 (двадесет) броя паркоместа.

От 20:00 часа на 06.05.2022 г. до 20:00 часа на 07.05.2022 г. на ул. „Проф. Г. Брадистилов“ в участъка между ул. „Проф. Бояна Каменов“ и ул. „Проф. Борис Боровски“ – 50 (петдесет) броя паркоместа.

От 20:00 часа на 06.05.2022 г. до 20:00 часа на 07.05.2022 г. на алеите при Спортен център на Технически университет – 20 (двадесет) броя паркоместа.

От 07:00 до 20:00 часа на 09.05.2022 г.  да се забрани влизането на пътни превозни средства за максимум от 3 (три) минути за заснемане на кадър по ул. „Проф. Г. Брадистилов“ в участъка между ул. „Проф. Боян Каменаров“ и ул. „Проф. Борис Боровски“ – по два пъти на час.