Организация на движението за заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 06:00 часа до 18:00 часа на 18.09.2022 г. на източната страна на паркинга на пл. „Княз Александър I” – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

- От 06:00 часа до 18:00 часа на 18.09.2022 г. на ул. „Дякон Игнатий“ при кръстовището с ул. „Аксаков“ – 10 (десет) броя паркоместа;

- От 10:00 часа до 17:00 часа на 18.09.2022 г. на ул. „Вишнева“ при кръстовището с ул. „Арх. Йордан Миланов“ – 5 (пет) броя паркоместа;

- От 10:00 часа до 17:00 часа на 18.09.2022 г. на ул. „Арх. Йордан Миланов“ при кръстовището с ул. „Вишнева“ – 10 (десет) броя паркоместа;

- От 11:00 часа до 18:00 часа на 20.09.2022 г. на паркинга на пл. „Предгаров” – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

- От 14:00 часа до 20:00 часа на 20.09.2022 г. на източната страна на паркинга на пл. “Кн. Александър I” – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

- От 14:00 часa до 20:00 часа на 20.09.2022 г. на ул. „Дякон Игнатий“ при кръстовището с ул. „Аксаков“ – 10 (десет) броя паркоместа;

- От 14:00 часа до 20:00 часа на ул. „Г. Бенковски“ при кръстовището с ул. „Славянска“ – 5 (пет) броя паркоместа;

- От 20:00 часа до 24:00 часа на 20.09.2022 г. се  забранява влизането на пътни превозни средства  за максимум 3 (три) минути на час за заснемане на кадър но ул. „Славянска“ в участъка между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. "Г. Бенковски“ – максимум 4 пъти за периода.