Организация на движението за заснемане на филм

От 07.00 до 14.00 часа на 26.04.2022 г. и 27.04.2022 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 3 /три/ минути за заснемане на кадър по ул. „Кумата“ в участъка ул. „Детски мир“ и ул. „Река Ягуля“ – по два пъти на час.

Забраняват се престоят и паркирането, с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на „служебен абонамент“, както следва:

  - От 19.00 чaса на 29.04.2022 г. до 20.30 часа на 30.04.2022 г. на бул. „Джеймс Баучър“, в участъка между ул. „Милин камък“ и ул. „Св. Теодосий Търновски“ - 50 /петдедсет / броя паркоместа;

 - От 19.00 чaса на 29.04.2022 г. до 20.30 часа на 30.04.2022 г. на бул. „Джеймс Баучер“ в участъка между ул. „Петър Станчев“ и ул. „Червена стена“ – 70  /седемдесет / броя паркоместа.