Организация на движението за заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и  извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 08:00 до 16:00 часа на 04.02.2022 г. и от 14:00 до 18:00 часа на 11.02.2022 г. на ул. „Будапеща“ № 5 – 6 (шест) паркоместа.
  • От 16:00 до 19:00 часа на 06.02.2022 г. на бул. „Кн. Александър Дондуков“ 33 – 6 (шест) паркоместа.
  • От 08:00 до 10:00 часа на 11.02.2022 г. на ул. „Хан Аспарух“  № 37 – 6 (шест) паркоместа.
  • От 11:00 до 13:00 часа на 11.02.2022 г. на ул. „Мизия“ № 23 – 6 (шест) паркоместа.
  • От 18:00 до 20:00 часа на 12.02.2022 г.  и от 08:00 до 12:00 часа на 13.02.2022 г. на ул. „Христо Белчев“ № 8 – 8 (осем) паркоместа.