Организация на движението за заснемане на българския сериал „Алфа“

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

• От 08:00 до 22:00 часа на 27.09.2022 г.:

- на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Веслец“ – 4 (четири) паркоместа;

- на ул. „Сердика“ между ул. „Струма“ и ул. „Екзарх Йосих“ – 8 (осем) паркоместа;

• От 08:00 до 18:00 часа на 28.09.2022 г. на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Веслец“ и ул. „Бачо Киро“ – 10 (десет) паркоместа;

• От 08:00 до 22:00 часа на 28.09.2022 г. на ул. „Свищов“ между бул. „Сливница“ и ул. „Врана“ – 10 (десет) паркоместа;

• От 08:00 до 22:00 часа на 29.09.2022 г. на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Веслец“ – 10 (десет) паркоместа.