Организация на движението за връчване на акредитивни писма на Президента на Република България на 22.03.2022 г.

От 14:30 до 17:00 часа на 22.03.2022 г. се осигурява паркирането на автобусите на участниците в тях на бул. „Цар Освободител“ до сградата на „Народно събрание 2“.

От 14:30 до 17:00 часа на 22.03.2022 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.