Организация на движението за външно топлозахранване район „Студентски“


Измества се пътен знак № Д 24 на временната спирка на градския транспорт от 17.10.2022 г. до 27.10.2022 г.