Организация на движението за ул. „Първа българска армия“ от мост на река „Суходолска“ до ул. „Мара Бунева“


До 10.05.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по дясната пътна лента с широчина 1,5 метра – двустранно на ул. „Първа българска армия“ между ул. „Нешо Бончев“ и ул. „София“.

Продължават да са в сила промените за градския транспорт.