Организация на движението за ул. „Цар Шишман“

До 17.11.2022 г. (включително) продължава организацията на движение, като се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 4.