Обратно Организация на движението за ул. „Алабин“ между ул. „Цар Калоян“ и бул. „Витоша“

 

От 13.08.2022 г. до 09.09.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Алабин“ между ул. „Христо Белчев“ и бул. „Витоша“, с изключение на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.