Организация на движението за участък от ул. „Първа българска армия“

До 30.04.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по дясната пътна лента с широчина 1,5 метра – двустранно на ул. „Първа българска армия“ между ул. „Нешо Бончев“ и ул. „София“.