Организация на движението за спирка на ул. “Шипка“ като крайна и начална за автобусна линия № 280

Спирка с код 1697 „СУ "Св. Климент Охридски“, намираща се на ул. „Шипка“ при СУ „Св. Климент Охридски“, съгласно одобрения проект за постоянна организация на движението, се организира като крайна и начална за автобусна линия № 280 и междинна за автобусна линия № 9.