Организация на движението за смяна на почетния гвардейски караул на 06.09.2022 г.


От 11.30 до 12.30 часа на 6.09.2022 г. се забранява  влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана и постове за контрол и регулиране на движението.