Организация на движението за събитието „Премиум Рали София – Свети Влас” на 22.06.2022 г.

От 08:30 до 14:30 часа на 22.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Петър Станчев“ и бул. „Джеймс Баучер“ № 100 (входа на паркинга на хотел „Маринела“) – 50 (петдесет) паркоместа.

От 12:30 до 14:30 часа на 22.06.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Петър Станчев“ и бул. „Джеймс Баучер“ № 100 (входа на паркинга на хотел „Маринела“).