Организация на движението за събитие

От 08:00 до 20:00 часа на 29.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга между ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Искър“ и ул. „Сердика“ (срещу сградата на НАГ).

От 10:00 до 20:00 часа на 29.09.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Сердика“ между ул. „Искър“ и ул. „Екзар Йосиф“.