Организация на движението за събитие при Образователен спортен комплекс "Лозенец”

От 10:00 до 12:00 часа на 11.09.2022 г. се забранява движението и се разрешава престоят и паркирането на пътни превозни средства на крайна дясна лента на бул. „Никола Вапцаров” в частта от служебния паркинг на НСО до входа на училището с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието – 50 (петдесет) паркоместа.