Организация на движението за събитие на Посолството на Кралство Швеция на 16.06.2022 г.

От 13:00 часа до 20:00 часа на 16.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема на ул. „Ген. Гурко” между ул. „Дякон Игнатий” и ул. „Кн. Александър І” от страната на „Гранд Хотел София”.