Организация на движението за събитие „Малките 5“ на 16.07.2022 г. и 17.07.2022 г.


От 10:00 до 19:00 часа на 16.07.2022 г. и на 17.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства в близост до пл. „Ю. Буков“ (малките пет кьошета), както следва:

  • на ул. „Хан Крум“ – югоизточна страна – 2 (две) паркоместа;
  • на ул. „Хан Крум“ – северозападна страна – 2 (две) паркоместа;
  • на ул. „6-ти септември“ – югоизточна страна – 2 (две) паркоместа;
  • на ул. „6-ти септември“ – северозападна страна – 2 (две) паркоместа;
  • на ул. „Неофит Рилски“ – 2 (две) паркоместа.
Столична дирекция на вътрешните работи осигурява  охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища.