Назад

Организация на движението за ремонтни дейности на част от тротоара на бул. „Васил Левски”

Забранява се влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- от 26.10.2018 г. до 04.11.2018 г. по крайна лява пътна лента на бул. „Васил Левски” в участъка от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Хан Крум”;

- до 23.11.2018 г. по крайна лява пътна лента на бул. „Васил Левски” в участъка от ул. „Хан Крум” до ул. „Проф. Н. Михайлов”.