Организация на движението за ремонт на западен тротоар на ул. „Ярослав Вешин“ в участъка от ул. „Янко Забунов“ до ул. „Балша“

От 27.10.2022 г. до 17.11.2022 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Ярослав Вешин“ в участъка от ул. „Янко Забунов“ до ул. „Балша“.