Организация на движението за ремонт на южното локално пътно платно на бул. „Никола Петков“ между ул. „Букет“ и ул. „Любляна“

До 21.08.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по южното локално пътно платно на бул. „Никола Петков“ между ул. „Букет“ и ул. „Любляна“.