Организация на движението за ремонт на ул. „Войнишко въстание“ в с. Владая

От 29.09.2022 г. до 30.09.2022 г. (включително) се забранява на етапи влизането на пътни превозни средства, както следва:

- през кръстовище ул. „Войнишко въстание“ – ул. „Суха Лешнца“ – ул. „Ела“ – ул. „Реката“;

- по ул. „Войнишко въстание“ между ул. „Реката“ и ул. „Любомир Миланов“;

- по ул. „Войнишко въстание“ между ул. „Любомир Миланов“ и ул. „Буков дол“;

- по ул. „Войнишко въстание“ между ул. „Буков дол“ и ул. „Кайлъка“;

- през кръстовище ул. „Войнишко въстание“ – ул. „Кайлъка“ – ул. „Цар Симеон I“.

От 29.09.2022 г. до 30.09.2022 г. (включително) се променя движението на част от градския транспорт, съответно:

Автобусна линия № 58: от автостанция „Княжево“ маршрутът се скъсява до кръстовището на ул. „Войнишко въстание“ – ул. „Любомир Миланов“ в с. Владая (площадът пред читалище „Светлина“).

За линията се разкрива временна крайна и начална спирка с код 6585 „Читалище "Светлина" с. Владая“ на ул. „Войнишко въстание“ на 20,00 метра от  ул. „Любомир Миланов“ в посока гр. София (в района на читалище „Светлина“).

Автобусна линия № 59 (в посока с. Мърчаево): от метростанция „Мизия“ по действащия маршрут до кръстовището на Републикански път I-1 София – Перник и ул. „Войнишко въстание“,  по Републикански път I-1 София –Перник до улицата за с. Владая при ж.п. гара Владая,  до ул. „Цар Симеон I“ и надясно по ул. „Цар Симеон I“ по маршрута до с. Мърчаево, двупосочно.

Измества се спирка с код 1509 „Селимица“ на улицата за ж.п. гара Владая на 20,00 метра след ул. „Цар Симеон I“ в посока гр. София.

За линията се разкриват временни спирки, както следва:

- с код 0448 „Гара Владая“ след левия завой от Републикански път I-1 София – Перник в посока с. Мърчаево;

- с код 6590 „Гара Владая“ преди десния завой от Републикански път I-1 София – Перник в посока гр. София;

- с код 6598 „Селимица“ на ул. „Цар Симеон I“ след кръстовището с ул. „Кайлъка“ в посока с. Мърчаево;

Закриват се спирки:
- с кодове 1514 и 1515 „Кметство Владая“;
- с кодове 1480 и 1481 „Ул. "Китен“;
- с кодове 1028 и 1029 „Ул. "Лесковец“;
- с код 1510 „Селимица“.

Автобусите от линия № 59 да обслужват временните и изместената спирка.