Организация на движението за ремонт на ул. „Първа българска армия“ от мост на река Суходолска до ул. „Мара Бунева“

От 27.03.2022 г. до 28.03.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Първа българска армия“ между ул. „Константин Преславски“ и ул. „София“.