Организация на движението за ремонт на тротоарната настилка на ул. „Разслатица“

 

От 07.03.2022 г. до 27.03.2022 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Разслатица“ между ул. „Тунджа“ и ул. „Доспат“.

Промяната се налага във връзка с ремонт на тротоарната настилка на ул. „Разслатица“ между ул. „Тунджа“ и ул. „Доспат“ от страната на нечетните номера.