Организация на движението за ремонт на трамваен релсов път на бул. „Цар Борис III“

До 08.11.2022 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по южното пътно платно на пл. „Възраждане“ в участъка от ул. „Марко Балабанов“ до бул. „Христо Ботев“.