Организация на движението за реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ от „Съдебна палата“ до ухо „Княжево“


До 14.09.2022 г. (включително)  се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства по южното пътно платно на пл. „Възраждане“ в участъка от ул. „Марко Балабанов“ до бул. „Христо Ботев“.