Организация на движението за реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“

До 31.08.2022 г. (включително) продължават да действат въведените промени в организацията на движение по бул. „Цар Борис III“.