Организация на движението за реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“

От 16.05.2022 г. до 18.05.2022 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по южното локално пътно платно на бул. „Ген. Тотлебен“ в участъка от бул. „Пенчо Славейков“ до ул. „Шандор Петьофи“.

От 16.05.2022 г. до 18.05.2022 г. (включително) се променя посоката на движение на ул. „Шандор Петьофи“ между южното локално пътно платно на бул. „Ген. Тотлебен“ и ул. „Лайош Кошут“, като същата да стане от ул. „Лайош Кошут“ към южното локално пътно платно на бул. „Ген. Тотлебен“.

От 19.05.2022 г. до 20.05.2022 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на превозни средства по южното локално пътно платно на бул. „Ген. Тотлебен“ в участъка от ул. „Шандор Петьофи“ до пл. „Руски паметник“.