Организация на движението за реконструкция на съществуващ уличен водопровод по ул. „Самоковско шосе“ от ул. „Димитър Благоев“ до ул. „Държов дол“, с. Кокаляне

 

Измества се автобусна спирка по маршрута на автобусни линии №№ 1, 3 и 4 с код 1334 „Плажа Панчарево“ на ул. „Самоковско шосе” с 65 метра напред в посока "Кокалянско ханче".