Организация на движението за реконструкция на релсов път по бул. „Цар Борис III“

До 30.09.2022 г. (включително) продължава временната организация на движение по бул. “Цар Борис Трети“.